لیگ فنلاند
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۳۰ پایان هلسینکی ۵ - ۱ تامپره ۰ - ۱
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۳۰ پایان کیوپس ۲ - ۰ PS Kemi ۱ - ۰
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۳۰ پایان ماری هامن ۰ - ۰ پی کی 35 ۰ - ۰
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۵:۳۰ پایان وی پی اس ۳ - ۱ هیفک ۲ - ۱
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰ پایان روپس روانیمی ۰ - ۰ لاهتی ۰ - ۰
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰ پایان اس جی کا ۱ - ۰ اینتر تورکا ۰ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ ماری هامن ۶ ۴ ۱ ۱ ۵ ۳ ۱۳
۲ هلسینکی ۶ ۳ ۲ ۱ ۹ ۵ ۱۱
۳ روپس روانیمی ۵ ۳ ۱ ۱ ۹ ۷ ۱۰
۴ اینتر تورکا ۵ ۲ ۲ ۱ ۷ ۵ ۸
۵ هیفک ۵ ۲ ۲ ۱ ۸ ۶ ۸
۶ PS Kemi ۴ ۲ ۱ ۱ ۵ ۲ ۷
۷ تامپره ۳ ۲ ۰ ۱ ۳ ۱ ۶
۸ لاهتی ۴ ۱ ۲ ۱ ۷ ۵ ۵
۹ وی پی اس ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۷ ۴
۱۰ پی کی 35 ۶ ۱ ۱ ۴ ۶ ۱۱ ۴
۱۱ کیوپس ۵ ۱ ۰ ۴ ۷ ۱۰ ۳
۱۲ اس جی کا ۵ ۰ ۱ ۴ ۱ ۸ ۱